Zamlčovanie ďalších investícií

Zákazník nie je informovaný o obmedzenej životnosti batérií, o nákladoch spojených so servisom a údržbou alebo o dĺžke životnosti technológie.

Pomôžeme vám odhaliť najefektívnejšie spôsoby šetrenia vo vašej domácnosti.
S bezplatným energetickým poradenstvom od innogy šetria naši súčasní zákazníci priemerne 189 eur ročne.