Ročná úspora

Ročná úspora sa pohybuje radovo v stovkách €, bez ohľadu na situáciu konkrétneho zákazníka. V ponukách býva prezentovaná potenciálna úspora, všeobecne pre všetkých zákazníkov a preto ju nie je možné brať ako garantovanú.

Pomôžeme vám odhaliť najefektívnejšie spôsoby šetrenia vo vašej domácnosti.
S bezplatným energetickým poradenstvom od innogy šetria naši súčasní zákazníci priemerne 189 eur ročne.