Ohlásenie drobnej stavby

Právnická osoba 30 € a fyzická osoba 10 €. V zmluve preto odporúčame jasne stanoviť, kto je za ohlásenie drobnej stavby zodpovedný a kto hradí poplatky.

Pomôžeme vám odhaliť najefektívnejšie spôsoby šetrenia vo vašej domácnosti.
S bezplatným energetickým poradenstvom od innogy šetria naši súčasní zákazníci priemerne 189 eur ročne.