Nekorektné informácie o pripojení do siete

Zákazník na seba preberá riziko spojené s tým, že mu predajca nainštaluje systém, ktorý nie je schválený príslušnou distribučnou spoločnosťou.

Pomôžeme vám odhaliť najefektívnejšie spôsoby šetrenia vo vašej domácnosti.
S bezplatným energetickým poradenstvom od innogy šetria naši súčasní zákazníci priemerne 189 eur ročne.