Viac informácií o prvom kole registrácie

V prvom kole projektu Zelená domácnostiam, v ktorom bolo možné žiadať o príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov, bolo celkovo vydaných 1453 poukážok. Suma ktorá bola pre toto obdobie vyčlenená, predstavuje len 7 % z celkovej čiastky pre projekt Zelená domácnostiam. Poukážky si bolo potrebné uplatniť u zhotoviteľa do 30 dní, maximálne do 4.1.2015.

Podľa portálu zelenadomacnostiam.sk sú finančné prostriedky rezervované len pre 1042 žiadateľov o zariadenie na využívanie obnoviteľných zdrojov, pričom zvyšné poukážky stratili platnosť, nakoľko nebola dodržaná 30 dňová lehota pre jej uplatnenie a údaje na poukážkach boli uvedené žiadateľom správne. O poukážku je preto dôležité žiadať až vtedy, ak si je žiadateľ istý, že chce zariadenie v najbližšom čase nainštalovať a pre jej správne vyplnenie sa poradiť so svojím zmluvným zhotoviteľom.

 

 

Pomôžeme vám odhaliť najefektívnejšie spôsoby šetrenia vo vašej domácnosti.
S bezplatným energetickým poradenstvom od innogy šetria naši súčasní zákazníci priemerne 189 eur ročne.