Viac informácií o druhom kole

V druhom kole projektu Zelená domácnostiam, v ktorom bolo možné žiadať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energií (OZE) , bolo celkovo vydaných 3 216 poukážok. Vzhľadom k veľmi veľkému záujmu o dotáciu v prvých dvoch hodinách od možnosti registrácie, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) rozhodla o vyčlenení ďalších finančných prostriedkov. Aj napriek relatívne vysokej sume 7 miliónov €, dotácia nebola poskytnutá všetkým žiadateľom.

Ako uviedol Eduard Jambor zo SIEA: „Enormne vysoký záujem domácností, a ochota investovať aj vlastné prostriedky už v priebehu najbližších 4 mesiacov je mimoriadnou situáciou. Zareagovali sme okamžite navýšením prostriedkov pre mimobratislavské regióny. Veríme, že si okolnosti inštalácie žiadatelia vopred dobre zvážili a preverili si možnosť dodávky a montáže v stanovenom termíne u zhotoviteľov„.

Najviac záujemcov zostalo neuspokojených v prípade fotovoltických panelov. „Pre pokrytie záujmu sme aj vďaka navýšeniu alokácie spravili maximum, ale projekt má svoje pravidlá.

Podľa vyjadrenia SIEA: „Najvyššiu prioritu majú tie žiadosti, pri ktorých domácnosť plánuje využívať zariadenie na výrobu tepla a preukáže, že vykonala opatrenia na zníženie spotreby energie. V druhom rade sú uprednostnené žiadosti, v ktorých majú domácnosti záujem o využívanie tepla z OZE v oblasti, kde nie je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom. Posledné uprednostňujúce kritérium sa uplatňuje v prípade fotovoltických panelov, ak využívajú systém akumulácie elektriny.

Rozhodujúce preto bolo, koľko žiadostí splnilo  tzv. uprednostňujúce kritériá. Keďže mnoho záujemcov o podporu na zariadenia na výrobu tepla potvrdilo splnenie uprednostňujúcich kritérií, ich žiadosti sa posunuli v hodnotení a predbehli žiadosti o podporu na fotovoltiku bez ohľadu na to, že tieto boli podané skôr.

V prípade, že chcete aj Vy vykonať opatrenia na zníženie spotreby energie, vyplňte náš kontaktný formulár.

Zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk

Pomôžeme vám odhaliť najefektívnejšie spôsoby šetrenia vo vašej domácnosti.
S bezplatným energetickým poradenstvom od innogy šetria naši súčasní zákazníci priemerne 189 eur ročne.