Spoločnosti VSE a RWE sú zhotoviteľmi

Dňa 30.12.2015 spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE) a RWE Gas Slovensko, s.r.o. (RGSK) splnili všetky podmienky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a boli oficiálne zaradené medzi oprávnených zhotoviteľov, ktorí môžu inštalovať fotovoltické systémy pre žiadateľov (domácnosti) disponujúcich poukážkou na úhradu časti ceny inštalácie fotovoltického systému v rámci projektu „Zelená domácnostiam“.

Oficiálny zoznam zhotoviteľov nájdete na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk

 

 

Pomôžeme vám odhaliť najefektívnejšie spôsoby šetrenia vo vašej domácnosti.
S bezplatným energetickým poradenstvom od innogy šetria naši súčasní zákazníci priemerne 189 eur ročne.