Prvé kolo registrácie ukončené

Aj napriek tomu, že prvé kolo registrácie domácnosti bolo ukončené 4.12.2015, nie je dôvod znepokojovať sa. Suma finančných prostriedkov vyčlenených v prvom kole tvorí len 6% sumy prvej pilotnej fázy projektu. Druhé kolo registrácie žiadateľov bude spustené v až januári 2016.

Je dôležité si dôkladne zvážiť všetky klady aj zápory vybranej technológie a naplánovať uskutočnenie jednotlivých krokov v súvislosti s inštaláciou.

Čo by malo predchádzať samotnej registrácii domácnosti o konkrétny typ podpory?

• analýza energetickej náročnosti domácnosti a jej optimalizácia
• výber optimálneho riešenia vzhľadom na očakávanú spotrebu a reálneho využitia inštalovaného zariadenia využívajúce obnoviteľný zdroj energie
• zhodnotenie ekonomickej návratnosti preferovaného riešenia
• v prípade akceptovanej ekonomickej návratnosti – výber zhotoviteľa a podpis zmluvy o dielo (inštalácie)

Až následne by ste si mali spolu so zhotoviteľom prejsť registráciu domácnosti na získanie podpory pre konkrétny druh technológie.

Pomôžeme vám odhaliť najefektívnejšie spôsoby šetrenia vo vašej domácnosti.
S bezplatným energetickým poradenstvom od innogy šetria naši súčasní zákazníci priemerne 189 eur ročne.