Energia zo slnka môže byť nevýhodná

Aktívna starostlivosť o životné prostredie a využívanie obnoviteľných zdrojov už dávno nie je doménou hŕstky ekologických aktivistov. Obnoviteľné zdroje energie sa stali témou pre široké masy zákazníkov, ktorým okrem dobrého pocitu prinášajú aj hmatateľné benefity vo forme reálnych úspor či „slobodu“ vo forme získania nezávislosti na tradičných výrobcoch energií, či ich distribúcii. Technológia v posledných rokoch napreduje míľovými krokmi, a tak sa tieto riešenia stávajú dostupnejšími zo všetkých pohľadov.

Realita Slovenska však vytvára základnú bariéru, ktorou je cena realizácie. Napriek výrazným posunom v cene technológie v posledných rokoch vie stále zásadne zasiahnuť do rozpočtu slovenských domácností. S veľmi zaujímavou „barličkou“ v tomto smere prichádza Slovenská inovačná a energetická agentúra s národným projektom „Zelená domácnostiam“, v rámci ktorého plánuje finančne podporovať práve inštalácie technológií využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Konkrétnym adresátom podpory budú domácnosti, v ktorých kompetencii je možnosť samostatne si vybrať obnoviteľný zdroj, ktorý ich domácnosť potrebuje.

Ako tradičný dodávateľ energií sme sa v RWE rozhodli v úvodnej fáze zamerať zo všetkých podporovaných obnoviteľných zdrojov energie na fotovoltické systémy. Fotovoltika ako výroba elektrickej energie zo slnka je pre nás oblasťou, ktorej veľmi dobre rozumieme a máme bohaté skúsenosti nielen na Slovensku, ale aj v rámci koncernu RWE, ktorý je jedným z kľúčových dodávateľov energií v Európe. Samozrejme, v krátkej dobe naša spoločnosť otvorí aj témy ďalších podporovaných obnoviteľných zdrojov energií.

V RWE veríme, že tento zdroj elektrickej energie môže byť pre našich zákazníkov užitočný. Ponúkame spoľahlivé riešenia, ktoré zvyšujú kvalitu domácnosti a znižujú jej náklady na energie. Na trhu sa však objavujú rôzne ponuky, prepočty a modelové situácie, ktoré, v lepšom prípade, zákazníkov zavádzajú. Každá domácnosť je jedinečná, či už z pohľadu, koľko elektrickej energie dokáže jej strecha „vyrobiť“, ale aj z pohľadu, koľko elektrickej energie a kedy spotrebuváva.

Zákazník sa skôr či neskôr začne pýtať pre niekoho možno nepríjemné otázky. Vyrobí slnko dosť elektriny vtedy, keď ju potrebujem? Som pripravený zmeniť svoje návyky a optimalizovať energetickú náročnosť svojej domácnosti? Viem, čo by som mal zmeniť a za čo? Viem, čo mi tieto zmeny prinesú? A v neposlednom rade sa chcem s niekým otvorene porozprávať na tému návratnosti celej investície. Naozaj viem, kedy skutočne začne „slnko platiť moje účty za elektrinu”? A je to naozaj tak?

V RWE nezahmlievame našu ponuku. Každý, kto dnes pracuje s fotovoltikou vie, že pri dnešných cenách elektriny a fotovoltických systémov nie je tento zdroj energie pre každého. Z nášho pohľadu môže ostať na konci aj viac ako 95 % zákazníkov nepríjemne rozčarovaných. Ako zodpovední profesionáli stojíme na strane zákazníka. Naším cieľom je prinášať skutočné úspory pre domácnosti.

Ako však bežná domácnosť na Slovensku zistí, či je fotovoltický systém pre ňu zaujímavý? Bežná prax pri predaji pracuje s tabuľkovými hodnotami, ktoré sa zhodujú s realitou tej ktorej domácnosti veľmi okrajovo. Posudzovanie cez samoobslužné vypĺňanie dotazníkov či telefonické rozhovory má tiež svoje limity. Existuje riešenie. Ozvite sa nám a my zabezpečíme profesionálne posúdenie nielen vhodnosti fotovoltického systému, ale aj detailné posúdenie súčasnej energetickej náročnosti domácnosti ako takej. Ako zákazník získavate okamžitý objektívny pohľad na svoju domácnosť spolu s transparentnými informáciami, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa správne. To všetko zdarma a bez viazanosti na prijatie akejkoľvek budúcej ponuky.

Overte si vhodnosť fotovoltického systému pre vašu domácnosť. Zistite, aké ďalšie rezervy má vaša domácnosť v úsporách energií a bezpečnosti.

Pomôžeme vám odhaliť najefektívnejšie spôsoby šetrenia vo vašej domácnosti.
S bezplatným energetickým poradenstvom od innogy šetria naši súčasní zákazníci priemerne 189 eur ročne.