V Zelenej domácnostiam SIEA v roku 2017 vydá poukážky v hodnote 15 miliónov €

Posted by & filed under Články.

V projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v roku 2017 vydať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 15 miliónov €. Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine. SIEA zverejnila plánovaný harmonogram ďalších desiatich kôl s indikatívnymi vyčlenenými čiastkami do septembra 2017. Striedajú sa v ňom samostatné kolá pre zariadenia…

Od apríla bude SIEA vyhlasovať kolá Zelenej domácnostiam častejšie a pravidelne

Posted by & filed under Články.

Ak ešte zhotovitelia nezaslali žiadosť o preplatenie poukážky z projektu Zelená domácnostiam, mali by tak urobiť čím skôr. Platnosť poukážok sa končí v marci. Od apríla bude Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasovať kolá s menším objemom financií, ale pravidelne každý mesiac. Častejšie a pravidelne vyhlasované kolá by mali obmedziť doručovanie stoviek žiadostí o preplatenie…

4. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Posted by & filed under Články.

Štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 2,5 milióna € bola prekročená. “Už po 20 minútach od spustenia kola sme zaznamenali, 1,5-násobne vyšší záujem oproti vyčlenenej sume. Opäť sa potvrdilo, že…

Štvrté kolo Zelenej domácnostiam sa blíži. Na čo nezabudnúť?

Posted by & filed under Články.

O poukážky k zariadeniam na výrobu elektriny z projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska požiadať v pondelok 21. 11. 2016 o 12. h. Čo je dôležité vedieť, kým začnú vypĺňať elektronickú žiadosť? V 4. kole bude k dispozícii 2,5 milióna €. Z toho budú 2 milióny € určené pre inštalácie v…

Dve novembrové kolá projektu Zelená domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. €

Posted by & filed under Články.

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlási v priebehu novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov a druhé pre zariadenia na výrobu tepla. Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do 4 mesiacov od vydania poukážok. Najbližšie…

Tretie kolo je ukončené s 1824 poukážkami

Posted by & filed under Články.

V treťom kole Zelenej domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje na vydanie 1824 poukážok. Pre veľký záujem a vyčerpanie alokácie 4 milióny € bolo uzatvorené po pol hodine od spustenia. Plánovaný začiatok kola o 12. h bol presunutý na 13. hodinu, pretože krátko pred 12. h sa začala stránka projektu, prostredníctvom ktorej sa žiadosti elektronicky podávali, načítavať pomalšie…

Tretie kolo Zelenej domácnostiam bolo pre veľký záujem ukončené po polhodine

Posted by & filed under Články.

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bolo spustené o 13. h. Po polhodine po spustení kola záujem domácnosti výrazne prekročil vyčlenenú čiastku 4 milióny € a kolo bolo ukončené. V informačnom systéme bolo zaregistrovaných vyše 3 200 nových žiadostí. “Vzhľadom na to, že záujem domácností o podporu už po pol hodine od spustenia kola významne presiahol vyčlenenú…

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam začne 6. septembra 2016

Posted by & filed under Články.

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 6. septembra 2016 o 12. h. O nové poukážky s platnosťou 3 mesiace budú môcť požiadať iba domácnosti z mimobratislavských krajov. Posun avizovaného termínu spôsobilo najmä predkladanie väčšiny poukážok z prvého a druhého kola na preplatenie v posledné dni ich platnosti. Ak boli predložené dokumenty neúplné, prípadne nesprávne, posudzovanie sa predlžovalo. Žiadosti o preplatenie priniesli…

Tretie kolo Zelenej domácnostiam

Posted by & filed under Články.

Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v ďalšom kole projektu Zelená domácnostiam skrátiť platnosť poukážok na tri mesiace. Vyhlásenie termínu 3. kola zatiaľ nie je stanovené aj z dôvodu kompletizovania dokumentov k žiadostiam o preplatenie už vydaných poukážok, z ktorých veľké množstvo bolo doručené v posledných dňoch.