Energia zo slnka môže byť nevýhodná

Nedajte sa oklamať zavádzajúcimi výpočtami ekonomickej efektívnosti fotovoltiky. Overte si bezplatne návratnosť investície a jej výhodnosť pre vašu domácnosť.

Chcem sa bezplatne poradiť

Na ktoré oblasti si dať pri rozhodovaní pozor?

Týchto 12 oblastí vo výsledku ovplyvní to, či využitie fotovoltiky bude pre vašu domácnosť výhodnou a návratnou investíciou.

Ročná úspora

Ročná úspora sa pohybuje radovo v stovkách €, bez ohľadu na situáciu konkrétneho zákazníka. V ponukách býva prezentovaná potenciálna úspora, všeobecne pre všetkých zákazníkov a preto ju nie je možné brať ako garantovanú.

Ekonomické výnosy

Sú uvedené v percentách s návratnosťou v rokoch je uvádzaná bez presných výpočtov a zohľadnenia situácie zákazníka. Ponúkané zaujímavé čísla, napríklad výnos 14 % a návratnosť 7 rokov, je tak často len výmysel.

Predpoklad 100% produkcie

Bez ohľadu na lokalitu, orientáciu budovy a jej okolia ju nie je možné stanoviť. Vo výpočtoch býva často kalkulovaná maximálna možná výška produkcie. Predpoklad, že domácnosť spotrebuje 100 % vyrobenej elektriny je nereálny.

Cena elektriny

Sú počítané na hornej hranici a nezohľadňujú jednotlivé tarify. Pri porovnaní s cenníkom zistíme, že uvedené ceny sú platné pre malú skupinu zákazníkov a v skutočnosti zákazníci platia za variabilnú zložku menej.

Predikcia budúcich cien elektriny

Odvoláva sa na “Energetickú mapu EÚ do r. 2034″, no skutočnosť je iná. Cena elektriny pre domácnosti za posledných 5 rokov klesla. Na cenu vplývajú ako regulačná politika, ak aj vývoj trhovej ceny elektrickej energie.

Kalkulácia počas celého obdobia životnosti

Pri prepočtoch na dlhšie obdobie sa počíta s tým, že vyššie uvedené ceny (často aj 0,30 €/kWh) budú platiť celých 20 rokov, čo nie je pravda – pretože dnes a minimálne prvý rok sú ceny na úrovni 1/3 z tejto sumy.

Overte si s nami výhodnosť fotovoltiky nezáväzne a bezplatne!

Náš energetický špecialista vám pomôže vyhodnotiť ako fotovoltika zapadá do celkovej energetickej bilancie vašej domácnosti. Po osobnom stretnutí zistíte výhodnosť fotovoltiky, návratnosť investície a celkovú úsporu vašej domácnosti. Žiadne skryté záväzky, či povinnosť niečo kupovať, teraz či v budúcnosti.

Vyplníte náš krátky
formulár

Kontaktujeme vás a
dohodneme si stretnutie

Náš energetický špecialista
príde na osobnú obhliadku

Navrhneme vám, ako
môžete ušetriť

Vyplňte nasledujúci formulár a radi vám bezplatne poradíme.