Tretie kolo Zelenej domácnostiam

Posted by & filed under Články.

Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v ďalšom kole projektu Zelená domácnostiam skrátiť platnosť poukážok na tri mesiace. Vyhlásenie termínu 3. kola zatiaľ nie je stanovené aj z dôvodu kompletizovania dokumentov k žiadostiam o preplatenie už vydaných poukážok, z ktorých veľké množstvo bolo doručené v posledných dňoch.

Viac informácií o druhom kole

Posted by & filed under Články.

V druhom kole projektu Zelená domácnostiam, v ktorom bolo možné žiadať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov, bolo celkovo vydaných 3 216 poukážok.

Energia zo slnka môže byť nevýhodná

Posted by & filed under Články.

Aktívna starostlivosť o životné prostredie a využívanie obnoviteľných zdrojov už dávno nie je doménou hŕstky ekologických aktivistov. Obnoviteľné zdroje energie sa stali témou pre široké masy zákazníkov, ktorým okrem dobrého pocitu prinášajú aj hmatateľné benefity vo forme reálnych úspor či „slobodu“ vo forme získania nezávislosti na tradičných výrobcoch energií, či ich distribúcii.

Prvé kolo registrácie ukončené

Posted by & filed under Články.

Aj napriek tomu, že prvé kolo registrácie domácnosti bolo ukončené, nie je dôvod znejpokojovať sa. Suma finančných prostriedkov vyčlenených v prvom kole tvorí len 6% z celkovej sumy určenej na podporu.

Viac informácií o prvom kole registrácie

Posted by & filed under Články.

V prvom kole projektu Zelená domácnostiam, v ktorom bolo možné žiadať o príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov, bolo celkovo vydaných 1453 poukážok.