Energia zo slnka môže byť nevýhodná

Nedajte sa oklamať zavádzajúcimi výpočtami ekonomickej efektívnosti fotovoltiky. Overte si bezplatne návratnosť investície a jej výhodnosť pre vašu domácnosť.

Chcem sa bezplatne poradiť

Ročná úspora

Ročná úspora sa pohybuje radovo v stovkách €, bez ohľadu na situáciu konkrétneho zákazníka. V ponukách býva prezentovaná potenciálna úspora, všeobecne pre všetkých zákazníkov a preto ju nie je možné brať ako garantovanú.

Ekonomické výnosy

Sú uvedené v percentách s návratnosťou v rokoch je uvádzaná bez presných výpočtov a zohľadnenia situácie zákazníka. Ponúkané zaujímavé čísla, napríklad výnos 14 % a návratnosť 7 rokov, je tak často len výmysel.

Predpoklad 100% produkcie

Bez ohľadu na lokalitu, orientáciu budovy a jej okolia ju nie je možné stanoviť. Vo výpočtoch býva často kalkulovaná maximálna možná výška produkcie. Predpoklad, že domácnosť spotrebuje 100 % vyrobenej elektriny je nereálny.

Cena elektriny

Sú počítané na hornej hranici a nezohľadňujú jednotlivé tarify. Pri porovnaní s cenníkom zistíme, že uvedené ceny sú platné pre malú skupinu zákazníkov a v skutočnosti zákazníci platia za variabilnú zložku menej.

Predikcia budúcich cien elektriny

Odvoláva sa na “Energetickú mapu EÚ do r. 2034″, no skutočnosť je iná. Cena elektriny pre domácnosti za posledných 5 rokov klesla. Na cenu vplývajú ako regulačná politika, ak aj vývoj trhovej ceny elektrickej energie.

Kalkulácia počas celého obdobia životnosti

Pri prepočtoch na dlhšie obdobie sa počíta s tým, že vyššie uvedené ceny (často aj 0,30 €/kWh) budú platiť celých 20 rokov, čo nie je pravda – pretože dnes a minimálne prvý rok sú ceny na úrovni 1/3 z tejto sumy.Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/1/1/119690d1-7b72-4833-ac32-fa77438f18d3/oversito.sk/web/wp-content/themes/oversito/template-homepage.php on line 64